Alina Zabawska – Myślenie twórcze

Zadanie 1 – Fragment publikacji:
Myślenie twórcze
Myślenie twórcze w ostatnich latach wzbudza duże zainteresowanie. Jest to termin wieloznaczny, a w rezultacie trudny do określenia. Obejmuje efekty działalności twórczej, postawy, zdolności, czynności, procesy- powoduje znaczące zmiany w świadomości społecznej, kulturze, nauce, technice, a także w życiu codziennym. Twórca, kreator- słowa bardzo popularne w dzisiejszym, gwałtownie przeobrażającym się świecie. Kreatywności wymaga się od menadżerów, sprzedawców, pracowników reklamy, dziennikarzy i nauczycieli Na rynku wydawniczym ukazuje się wiele książek dotyczących zagadnień myślenia twórczego, kreatywnego rozwiązywania problemów czy ekspresji twórczej. Popularność zyskują różnego rodzaju treningi twórczości, np. “Odyseja umysłu”. Pedagogika twórczości zaczyna wkraczać do szkół poprzez projekty edukacyjne np. “Porządek i przygoda”- lekcje twórczości K.J. Szmidta lub metody stymulujące myślenie twórcze.
Myślenie twórcze, czyli twórczość dokonuje się w różnych dziedzinach działalności człowieka. Jak podkreśla Z. Pietrasiński: “wbrew tradycyjnemu pojmowaniu twórczości, nie jest ona wyłącznie przywilejem artystów i uczonych, lecz może ona mieć miejsce w każdej strefie ludzkiej aktywności. Produkt zasługujący na miano twórczego może mieć dowolną postać i być nie tylko dziełem sztuki, odkryciem czy oryginalną maszyną, lecz równie dobrze- projektem organizacyjnym, metodą treningu sportowego, żartem itd.” (Pietrasiński, 1969, s. 10-11)
Twórczość rozpatrywana może być w czterech głównych aspektach :
– twórczość jako wytwór
– twórczość jako proces
– twórczość jako zespół zdolności (właściwości intelektualnych bądź zespół cech osobowych)
– twórczość jako zespół stymulatorów społecznych (społeczny klimat uwarunkowań twórczych)

Źródło: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=631
autor: Alina Zabawska – pedagog szkolny


Autorem tego wpisu gościnnego jest Marta Wilk.

Data aktualizacji: