Modelowanie informatyczne

“Andrzej Góralski swoim “Modelowaniem informatycznym” pokazuje rzeczywistą wartość tego potężnego środka informatycznego (pakietu Office)- wartość wyrażającą się w stworzeniu szansy dla przekraczania aktualnych możliwości intelektu człowieka.” Jan Łaszczyk “Modelowanie informatyczne” jest jedną z pięciu części “Laboratorium informatycznego pedagoga zdolności” i Czytaj dalej

"Zdolności, osobowość i działalność uczniów" Maria Tyszkowa

Jest to recenzja książki Marii Tyszkowej “Zdolności, osobowość i działalność uczniów” Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Zdolności są podstawą rozwoju każdego społeczeństwa. Niestety nawet posiadając świadomość ich wartości, współczesny system oświaty nie umożliwia odpowiedniej edukacji osób specjalnie uzdolnionych, skupiając się na trudnościach Czytaj dalej