"Człowiek jako jednostka twórcza" Stanisław Leon Popek

Autor ujmuje człowieka systemowo, dając wyraz jego możliwościom twórczym, realizującym się w specyficznych dla każdego twórcy warunkach społecznych i kulturowych. Analizując osobowościowe i środowiskowe determinanty twórczości, zwraca uwagę na indywidualne zróżnicowanie podmiotu, aktów twórczych i dziedzin twórczości. Za najważniejsze uwarunkowania twórczości uznaje zdolności i uzdolnienia specjalne, którym nadaje nową strukturę w świetle psychologii transgresywnej J. Kozieleckiego.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Karolina Nowak.

Data aktualizacji: