Dialog jako droga rozumienia świata, siebie i innych – Bogusław Śliwerski

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem:”Dialog jako droga rozumienia świata, siebie i innych”. Była to już szósta debata z cyklu pedagogiki dialogu, którą otworzyli prof. APS dr hab. Bogusław Milerski i JM Rektor prof. APS Jan Łaszczyk.
publikacja.pdf


Autorem tego wpisu gościnnego jest Karolina Nowak.

Data aktualizacji: