Dlaczego warto ulepszać Platformę Edukacyjną Pedagogiki Zdolności?

Problematyka celowości rozbudowywania Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności jest kwestią wieloaspektową. Rozbudowanie strony tego typu może nastąpić po zwiększeniu jej dostępności dla użytkowników, co opisywałem w tekście dotyczącym ulepszania Platformy. To, że strona jest warta rozbudowy jest faktem. Należy jednak unaocznić tego powody.
Platforma jest jedyną tego rodzaju stroną w Polsce. Drzemie w niej przez to ogromny, nieujawniony jeszcze potencjał. Stworzenie z niej wirtualnego ośrodka doszkalania pedagogów zdolności byłoby zdecydowanym krokiem w przyszłość rozwoju edukacji. Tętniąca życiem Platforma skupiłaby wokół siebie nie tylko specjalistów w dziedzinie, lecz i adeptów dopiero zgłębiających arkana trudnej sztuki pedagogiki. Miejsce wymiany poglądów i konfrontacji doświadczeń pomiędzy mistrzami w tej dyscyplinie obserwowane przez uczniów aspirujących do pogłębiania swojej wiedzy byłoby wielce pożądane. Analiza wielu przypadków prowadzona przez użytkowników platformy napędzałaby rozwój dyskutantów i umożliwiała doskonalenie się obserwatorom.
Po osiągnięciu odpowiedniego progu popularności, Platforma zaistniałaby nie tylko jako hermetyczny serwis branżowy. Stałaby się dowodem potwierdzającym wagę problemu, jakim jest niedostrzeganie wybitnych zdolności u uczniów w odpowiednim czasie. Kształcenie zwykłych nauczycieli w kwestii wychwytywania zdolnych uczniów i kierunkowania ich dalszej edukacji zyskałoby dodatkowe uzasadnienie w postaci Platformy. Mogliby oni korzystać z udostępnionego przez użytkowników dorobku, na czym skorzystaliby również ich uczniowie, a pośrednio całe społeczeństwo.
Osoby zupełnie niezwiązane z pedagogiką również mogą czerpać korzyści z zawartości Platformy. Wartości propagowane przez Platformę, świadectwa na niej umieszczone oraz ilość ludzi zaangażowanych w działania może stać się motorem rozwoju nawet dla zwykłych osób. Być może idea samokształcenia i dążenia do mistrzostwa, niekoniecznie w dziedzinie pedagogiki, trafi na podatny grunt otwartych umysłów i spowoduje, że przypadkowi goście Platformy zmienią swoje podejście i osiągną w swoim życiu coś wielkiego.
W chwili obecnej, Platforma jest uśpiona. Wizje przedstawiane w tym eseju przedstawiają daleką przyszłość i są trudne do realizacji, lecz nie stanowią jedynie niemożliwych do spełnienia mrzonek oderwanych od rzeczywistości. Mając świadomość potencjalnych możliwości Platformy należy skompletować kompetentny zespół zarządzający projektem pracujący pod okiem doświadczonego lidera i rozpocząć żmudną pracę dążenia do celu. W końcu nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego, często małego i niepewnego kroku.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Miłosz Romaniuk.

Data aktualizacji: