Dyskusja nad podstawami teorii twórczości, danymi w książce: „Teoria twórczości” A. Góralskiego, wyd. APS, Warszawa 2003

W pliku znajduje się dyskusja nad podstawami teorii twórczości, ujętymi w książce „Teoria twórczości” A. Góralskiego, wyd. APS, Warszawa 2003, podjęta przez studentki grupy 1, III roku Pedagogiki Zdolności i Informatyki (rocznik 2012 – 2015).
Dyskusja nad Teorią Twórczości_0.doc

Data aktualizacji: