Film “Jak uruchomić bezpłatne Wi-Fi na APS?”

Na Platformowym kanale Youtube wrzuciłem krótki film instruktażowy, pokazujący na przykładzie telefonu z Androidem w wersji 4.x, jak podłączyć się do bezpłatnej sieci WiFi. Siec funkcjonuje na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jest dostępna dla wszystkich studentów. Aby zalogować się jest potrzebny numer PESEL i hasło, które jest używane do zalogowania się do USOSu.

Data aktualizacji: