Grupy Studentów APS na Facebook 2019/20

Tak jak w ubiegłym roku, tak i w roku bieżącym tworze dedykowaną dla Akademii Pedagogiki Specjalnej listę grup stworzonych dla studentek i studentów na portalu społecznościowym Facebook.

Lista ta nigdy nie będzie kompletna. Ale przez pewien czas będzie aktualizowana, w miarę pojawiania się nowych grup. Informacje o aktualizacjach będą umieszczone w samym artykule, ale także będę o nich przypominać na najważniejszych grupach Studentów APS.

Lista nie zostanie nigdy ukończona także ze względu na niejawność niektórych grup, które powstaną wyłącznie na potrzeby konkretnej grupy ćwiczeniowej i nie będą publicznie dostępne.

Kolejność wpisów na listach jest względnie przypadkowa, staram się jednak zachować generalny podział grup na poszczególne stopnie ważności. Najważniejsze grupy, leżące w kręgu zainteresowania najszerszej liczby osób znajdują się bliżej początku listy, te bardziej zamknięte grupy dla członków grup ćwiczeniowych będą znacznie dalej.

Grupy ogólne

Pierwsza część, to lista grup najbardziej ogólnych, takich, które dotyczą największej liczby osób bądź stworzone są dla całej uczelni. Są to zazwyczaj grupy zakładane przez oficjalne władze uczelni (np. Samorząd), ale jest też kilka starszych, ogólnych grup prywatnych z dużą ilością członków.

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2019 (Pierwszaki) APS
 2. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej
 3. Wolontariat APS
 4. Akademik “Rogaś”
 5. Akademik “Jelonek”
 6. Akademik “Sarna”
 7. DS Nr 1 “Jelonek”
 8. KSIĄŻKI APS – kupię/sprzedam/wymienię

Organizacje studenckie – fanpage

Druga część to nie grupy a organizacje studenckie. Wszelkiej maści koła naukowe, Samorząd i inne interesujące grupy osób. Są to odnośniki do fanpage, jeśli dana organizacja posiada także swoją grupę – odnośnik znajdziesz na fanpageu.

 1. Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej
 2. Studenckie Biuro Wolontariatu
 3. Klub Kultury Studenckiej “Leon”
 4. Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej
 5. Klub Uczelniany AZS APS
 6. Koło Naukowe DISABILITY STUDIES
 7. Koło Naukowe Logopedii
 8. Koło Naukowe Miłośników Sztuki
 9. Koło Naukowe Neuropsychologii
 10. Koło Naukowe Pedagogiki Teatru i Animacji Kultury
 11. Koło Naukowe Pedagogiki Zdolności i Informatyki
 12. Koło Naukowe Pracy Socjalnej “PozyTYw”
 13. Koło Naukowe Psychologii “SYNERGIA”
 14. Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii “APSI”
 15. Koło Naukowe Psychopedagogiki Kreatywności “Kre-Akcja”
 16. Koło Naukowe Resocjalizacji
 17. Koło Naukowe Socjologii “2%”
 18. Koło Naukowe Wczesnego Wspomagania Rozwoju “Progresssus”

Grupy rocznikowe lub kierunków

System edukacji na uczelniach jest podzielony na specjalistyczne grupy. Na samej górze drzewa organizacji znajduje się uczelnia. W ramach uczelni można wybrać kierunek kształcenia, np. Pedagogika Specjalna. Poniższa lista reprezentuje taki właśnie zakres grup.

 1. APS Socjologia mgr 2019-2021
 2. Edukacja Artystyczna APS 2019
 3. Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością APS 2019
 4. Pedagogika APS 2019
 5. Pedagogika specjalna APS 2019
 6. Pedagogika Specjalna APS Stacjonarne 2019
 7. Praca socjalna APS 2019
 8. Psychologia APS 2019
 9. Psychologia APS niestacjonarne 2019
 10. Socjologia APS 2019

Grupy specjalnościowe i ćwiczeniowe

Po wyborze kierunku nauczania i ukończeniu ogólnego semestru następuje decyzja o rozpoczęciu nauki w ramach danej specjalności. Na przykład w ramach kierunku Pedagogika można rozpocząć naukę na specjalności Pedagogika Zdolności. Lista poniższa dotyczy grup specjalnościowych, oraz (czasem) grup ćwiczeniowych, także grup, które powstają na pierwszym semestrze.

 1. APS – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2019-2024 (niestacjonarne)
 2. APS Niestacjonarne TERAPIA PEDAGOGICZNA II stopień
 3. APS Edukacja artystyczna 2019 stacjonarne mgr
 4. APS pedagogika pracy 2019-2021 zaoczne magisterskie
 5. APS Pedagogika pracy i ZZL (stacjonarne – MGR) 2019-2021
 6. APS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1 rok 2019/2020 (stacjonarne)
 7. PS SEMINARIUM MGR DR WALCZAK 2019/2020
 8. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, mgr niestacjonarne APS 2019-2021

Inne grupy

Tu znajduje się lista grup, których nie udało mi się zakwalifikować do żadnej z powyższych grup.

 1. BUDDIES semestr zimowy 2019-2020 APS
 2. Imprezy i melanże APS Warszawa 2019
 3. Wydział Gier i Zabaw APS 2019

Więcej grup?

Znasz grupę której tu nie wymieniłem? Zostaw komentarz lub napisz do mnie.

Polecam także zapoznanie się z artykułami podobnej treści z lat poprzednich.

Data aktualizacji: