Recenzje

Pedagogika Zdolności

Pedagogika zdolności jest specyficzną dziedziną wychowania kładącą nacisk na odkrycie i wszechstronny rozwój możliwości intelektualnych i potencjału twórczego wychowanka. Realizując ideę kształcenia w jej duchu, pedagog przyczynia się do pomnażania ogólnej sprawności umysłowej przyszłych obywateli. Umożliwia to osiągnięcie wysokiego poziomu wykształcenia oraz przyspiesza rozwój człowieka. Jako pedagodzy jesteśmy odpowiedzialni zarówno za kształcenie, jak i za …

Pedagogika Zdolności Czytaj dalej »

"Pedagogika twórczości" Krzysztofa J. Szmidta

„Pedagogika twórczości” Krzysztofa J. Szmidta to obowiązkowa pozycja dla osób, które chcą zmierzyć się z pojęciem twórczości. Czytelnik w jednym miejscu znajdzie bogate zestawienie różnych teorii twórczości, szerokie omówienie pojęcia twórczości, metody badań stosowane w pedagogice twórczości oraz omówienie wybranych programów wychowania do twórczości. Autor podejmuje także temat wychowania do twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem inhibitorów …

"Pedagogika twórczości" Krzysztofa J. Szmidta Czytaj dalej »

,,Statystyka kwalitatywna" Andrzej Góralski

Dzieło Andrzeja Góralskiego wydane w 2007 w Warszawie prze wydawnictwo Universitas Rediviva poświęcone zostało statystyce kwalitatywnej. Zaprezentowane w dziele ,,wyniki uzyskane został przez autora w okresie wieloletniej pracy nad teorią statystyki kwalitatywnej”. Dodatkowo uzupełnione zostały tymi, które wynikły w pisaniu pracy. Autor podkreśla jednak, że książka ta ma być zachętą dla młodych, by dopełnili nie …

,,Statystyka kwalitatywna" Andrzej Góralski Czytaj dalej »

"Reguły treningu twórczości" Andrzej Góralski

Andrzej Góralski, ,,Reguły treningu twórczości”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010. Reguły treningu Twórczości Profesora Andrzeja Góralskiego to pozycja obowiązkowa dla każdego pedagoga twórczości ora każdego kto w ambicji ma stworzenie i przeprowadzenie wartościowego treningu twórczości. Książka ta podzielona jest na 3 główne bloki: reguły twórczości, trening twórczości oraz sprawdzian oryginalności. Pierwszy rozdział jest częścią …

"Reguły treningu twórczości" Andrzej Góralski Czytaj dalej »

"Zdolności, osobowość i działalność uczniów" Maria Tyszkowa

Jest to recenzja książki Marii Tyszkowej “Zdolności, osobowość i działalność uczniów” Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Zdolności są podstawą rozwoju każdego społeczeństwa. Niestety nawet posiadając świadomość ich wartości, współczesny system oświaty nie umożliwia odpowiedniej edukacji osób specjalnie uzdolnionych, skupiając się na trudnościach w nauce u dzieci. Autorka w swojej książce ujmuje problemy rozwoju i funkcjonowania młodzieży w …

"Zdolności, osobowość i działalność uczniów" Maria Tyszkowa Czytaj dalej »