Pierwsza plansza Webinaru o webinarach

Webinar #1. Wykład o webinarach [na kurzacz.pl]

Pierwszy webinar Platformy PZI. Zawiera nagranie archiwalne samego wydarzenia oraz prezentację omawianą w trakcie trwania webinaru. Z kolei sam artykuł zawiera dokładniejsze wprowadzenie do samego wydarzenia, jego historię i niuanse powstawania.