Krzysztof Szmidta „Dydaktyka twórczości Koncepcje- problemy – rozwiązania”

Zachęcam do przeczytania książki Krzysztofa Szmidta „Dydaktyka twórczości Koncepcje- problemy – rozwiązania”. W dziele tym możemy przeczytać o współczesnych koncepcjach nauczania twórczości, poznać różnicę pomiędzy pedeutologią a dydaktyką twórczości, a także zapoznać się z twórczą metodą edukacyjną jaką jest drama.
W kolejnym rozdziale książki autor przywołuje procesy twórcze (np. metapoznanie) i to jak one wpływają na nauczanie. Czytelnik może także dowiedzieć się jaką rolę odgrywa przywództwo w procesie twórczym.
W ostatnim rozdziale zatytułowanym „Nauczanie twórczości w praktyce” możemy poznać dydaktykę twórczości literackiej, przeczytać o nauczaniu postawy twórczej w zespole teatralny. A także dowiedzieć się jak wygląda twórcza lekcja w nauczaniu indywidualnym.
Książkę polecam nie tylko pedagogom twórczości i osobom, które są z tą dziedziną związane ale także tym wszystkim, którzy pragną zapoznać się z teoriami twórczości w nauczaniu oraz mają chęć wykorzystania nauczania twórczości w praktyce.
Gorąco polecam!


Autorem tego wpisu gościnnego jest Emilia Chodkiewicz.

Data aktualizacji: