"Kształcenie uczniów zdolnych" Tadeusz Lewowicki

Recenzja książki Tadeusza Lewowickiego pt. ,,Kształcenie uczniów zdolnych” Wydawnictwa Szkolnego i Akademickiego
Tadeusz Lewowicki jest znanym i cenionym kreatorem nowych nurtów w dydaktyce i pedeutologii. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, a jedną z nich jest „Kształcenie uczniów zdolnych” – praca wydana w 1980 roku. Jest to doskonały wstęp do poznania pojęcia zdolności, teorii zdolności oraz zasad kształcenia uczniów zdolnych.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera m. in. rys historyczny zdolności oraz dotychczasowe koncepcje kształcenia zdolnych. Kumuluje również w osobnym rozdziale najważniejsze definicje zdolności i ich zróżnicowanie, teorie zdolności oraz pojęcie „ucznia zdolnego”. Pierwsza część jest stworzona w bardzo przystępny i zrozumiały dla czytelnika sposób.
Druga część dzieła podejmuje temat kształcenia uczniów zdolnych, w tym: sposoby kształcenia, wzbogacanie treści programowych, różnicowanie poziomu trudności i przede wszystkim kształtowanie myślenia twórczego i oryginalnego. Właśnie ten ostatni rozdział polecam szczególnie, ponieważ w treściwy i zrozumiały sposób zakreśla temat kształcenia „do twórczości”.
Lektura „Kształcenia uczniów zdolnych” była przyjemnością i wprowadziła mnie w „świat zdolności” w sposób jakiego oczekuje się od tego typu prac naukowych.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Klaudia Korzeń.