Platforma PZI instrukcja obsługi

Logo 500x500

Role użytkowników i ich uprawnienia

Użytkownicy i ich uprawnienia, ze względu na przydzieloną rolę.

Większość osób odwiedzających Platformę nie będzie posiadać żadnych uprawnień. Z punktu widzenia samych technicznych możliwości, jakich dostarcza system, na którym pracuje Platforma. W miarę zdobywania doświadczenia, nawiązywania kontaktu z autorami i nauczycielami, w miarę wzajemnego poznawania się, użytkownik uzyska szereg dodatkowych przywilejów.

Najmniej uprawnień i możliwości działania w obrębie serwisu ma użytkownik nie zarejestrowany. Jest to każdy, kto odwiedzi serwis i nie będzie z niego w pełni korzystać. Właściwie jedynym uprawnieniem tego użytkownika jest możliwość czytania udostępnionych artykułów, komentarzy oraz ograniczony dostęp do innych treści udostępnionych w ramach działalności, takich jak możliwość pobierania plików, oglądania prezentacji, odtwarzania nagrań audio i wideo czy wglądu w niektóre fragmenty wybranych kursów.

Nieco więcej uprawnień ma użytkownik zarejestrowany, nazywany subskrybentem. Przy czym nie koniecznie jest to osoba, która zarejestrowała się bezpośrednio w serwisie. Może to być osoba, która posiada konto u jednego z partnerów Platformy, m.in. Google (YouTube), Facebook czy Disqus. Osoby zarejestrowane mogą zostawiać komentarze, mogą być powiadamiane o nowych treściach opublikowanych w serwisie czy brać udział w kursach i webinarach.

Kolejnym stopniem wtajemniczenia jest rola autora. Osoba na takim stanowisku ma pełne uprawnienia do tworzenia własnych wpisów w różnych częściach serwisu. Może swoje treści edytować oraz wgrywać nowe pliki do biblioteki multimediów, czyli dzielić się ilustracjami i innymi plikami niezbędnymi w tworzeniu treści dla was.

O oczko wyżej w hierarchii znajduje się nauczyciel, lub instruktor. Jest to osoba, która posiada uprawnienia dokładnie takie same jak autor, ale może także przygotować pełny, niezależny kurs online.

Nieco z innej strony i z nieco innymi uprawnieniami ukazuje się moderator lub redaktor. W zależności od miejsca funkcjonowania będzie to osoba zajmująca się głównie sprawami porządkowymi związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem przepływu informacji pomiędzy użytkownikami i osobami prowadzącymi Platformę. Głównie będzie to pilnowanie porządku i zarządzanie treściami w grupach i na fanpage (Facebook), oraz moderacja komentarzy (Disqus) i czatu (YouTube live).

Nad wszystkim czuwa Administrator, który poza powyższym uprawnieniami ma dostęp do całej infrastruktury Platformy, zarządza serwerem, dystrybucją mejlingu, reklamami, przyjmowaniem użytkowników i nadawaniem im uprawnień. Robota bardziej w stylu techniczno-administracyjnym. Niemniej do czasu powstania jakiejkolwiek redakcji jest to człowiek orkiestra, odpowiedzialny dokładnie za wszytko.