Laboratorium informatyczne

W załączniku dwa pliki.
Pierwszy opowiada o szeroko pojętej twórczości i przedstawia narzędzia dla pedagoga zdolności wraz z opisem przykładowego laboratorium.
Drugi to zestaw prostych ćwiczeń optycznych wspomagających rozwój pewnych zdolności percepcyjnych na podstawie 7 kanonów “piękna”. Na przykładzie pierwszych sześciu użytkownik lub uczeń poznaje tajniki tworzenia zbiorów figur geometrycznych. Siódmy kanon jest zbiorem gotowych obrazków, wytwarzanych na podstawie wszystkich poznanych wcześniej reguł, a zadaniem ucznia jest stwierdzenie, czy dany obraz można jeszcze w jakiś sposób poprawić oraz w jaki sposób ma to być zrobione.
KANON.zip
Lab_inf_ped_zdol.pptx
PlanszaAB_.zip
Start.zip

Data aktualizacji: