Modelowanie informatyczne

„Andrzej Góralski swoim „Modelowaniem informatycznym” pokazuje rzeczywistą wartość tego potężnego środka informatycznego (pakietu Office)- wartość wyrażającą się w stworzeniu szansy dla przekraczania aktualnych możliwości intelektu człowieka.” Jan Łaszczyk
„Modelowanie informatyczne” jest jedną z pięciu części „Laboratorium informatycznego pedagoga zdolności” i adresowane jest głównie do studentów przygotowujących się do roli nauczyciela. Podręcznik uczy jak myśleć twórczo, które to utożsamiane jest z umiejętnością rozwiązywania zadań. Dążenie do mistrzostwa jest głównym założeniem książki, a wymaga ono od uczącego się wytrwałości oraz systematycznej pracy.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Marlena Przybylska.