Pedagogika Zdolności Informatyka - Platforma Edukacyjna

O Platformie

Powstanie Platformy Edukacyjnej

Oryginalny portal Platforma Edukacyjna Pedagogiki Zdolności powstał pod moim (Szymon Kurzacz) kierownictwem w roku akademickim 2010/2011 w wyniku współpracy pomysłodawcy, prof. Andrzeja Góralskiego oraz grupy studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studiujących na specjalności Pedagogika Zdolności i Informatyka.
Pierwotnie nad całym projektem pracowaliśmy wspólnie w jednej grupie. W czasie powstawania większości tekstów w pierwszych latach działalności portalu byłem koordynatorem działań. Aktualnie portal znajduje się pod moim nadzorem a autorzy uzyskują dostęp do edytora tekstów w miarę potrzeb.
Opracowanie koncepcyjne całego pomysłu zajęło blisko cały semestr, a uruchomienie oraz upublicznienie samego portalu dodatkowe kilka miesięcy. W czasie powstawania portalu miałem ograniczony dostęp do zasobów finansowych, zdecydowałem się więc na budowę portalu przy wykorzystaniu wszelkich bezpłatnych możliwości. Wiedziałem jakie warunki techniczne musi spełniać platforma, by można było ją swobodnie i łatwo rozbudować. Portal został umieszczony na bezpłatnym serwerze, oferującym praktycznie wszystkie opcje, jakie można by było dostać wykupując miejsce na serwerze komercyjnym. Jedyną niedogodnością związaną z wyborem tego serwera, było umieszczenie przez jego operatora reklam w nagłówku każdej strony internetowej.

Wybór platformy

Podobne trudności miałem z wyborem systemu platformy. Cały portal mogłem napisać samodzielnie, zachowując pełną swobodę w wyborze i funkcjach poszczególnych komponentów. Mogłem też skorzystać z gotowych systemów, do których należały w tamtym czasie trzy duże projekty: WordPress, Joomla oraz Drupal.
Pisanie własnego portalu od zera odrzuciłem dość szybko, pomimo posiadania odpowiedniego doświadczenia w tworzeniu podobnych projektów oraz napisanych wcześniej, gotowych do wdrożenia elementów kodu. Jednakże portal budowany od zera w takich warunkach nie mógłby zostać ukończony w terminie, którym był koniec roku akademickiego. Rok był ostatnim rokiem naszych studiów i wypełniony był kończeniem prac magisterskich poszczególnych członków zespołu.
Drugim odrzuconym pomysłem, było wykorzystanie systemu WordPress. W tym czasie system ten był stosunkowo nowym projektem internetowym, bez rozbudowanego zaplecza, niezbyt popularny i z niewielkim dostępnym wsparciem. Nie znałem innych projektów, które wykorzystywałyby tę platformę. Nie był to zatem idealny wybór w czasie, gdy miałem dostęp do platform starszych, posiadających więcej użytkowników i wtyczek (komponentów) gotowych do zainstalowania. W prosty sposób zwiększających funkcjonalność systemu.
Odrzucenie WordPressa i budowy platformy od zera było bardzo łatwe. Znacznie trudniejszą decyzją było określenie, który z pozostałych systemów wykorzystać do budowy naszego narzędzia: Drupala, czy Joomlę. Z tym drugim portalem miałem do czynienia na co dzień, w ramach obsługi strony internetowej Koła Naukowego PZI (Pedagogiki Zdolności i Informatyki), którego byłem członkiem. Znałem mocne i słabe strony platformy opartej na systemie Joomla. Wiedziałem jak się nim posługiwać oraz, że ciężko będzie w nim zbudować portal przeznaczony do przekazywania wiedzy i łączenia społeczności. Alternatywą dla Joomli był Drupal. System znacznie bardziej skomplikowany, ale z otwartym zapleczem, dzięki czemu pozwalał w prosty sposób zwiększać funkcjonalność o dowolne komponenty, także takie, które mogłem stworzyć samodzielnie, tworząc system w sposób najlepszy z możliwych.

Rozpoczęcie działalności

Po naradach z zespołem, zdecydowałem się na zastosowanie zmodyfikowanego systemu Drupala. Od samego początku planowałem zastosowanie forum dyskusyjnego oraz komponentów pozwalających w łatwy sposób omawiać wszelkiego rodzaju publikacje pedagogiczne, drukowane i elektroniczne, zarówno we fragmentach jak i w całości oraz publikować materiały pomocne nauczycielom w prowadzeniu zajęć z zakresu informatyki i rozwoju zdolności.
Pierwsze artykuły stanowiące szkielet całej Platformy są datowane na połowę stycznia roku 2011. Zatem główna i początkowa działalność portalu to drugi semestr roku akademickiego 2010/2011. W tym czasie powstały praktycznie wszystkie główne elementy Platformy, pozwalające nowym użytkownikom zarejestrować się i rozpocząć dyskusję, a po uzyskaniu zgody od administratora systemu – także dodawać nowe artykuły w dowolnej tematyce nawiązującej do głównej misji Platformy:

Jest to miejsce, w którym każdy, komu bliska jest idea ponadprzeciętnego rozwoju intelektualnego, skorzysta z bazy wiedzy, wymieni poglądy i doświadczenia. To kolejny krok ku doskonaleniu własnego warsztatu pedagoga zdolności.
Z tego względu umieszczane zostają tu recenzje, prezentacje oraz pliki, mające na celu zainteresowanie użytkowników różnymi pozycjami literatury lub zagadnieniami szeroko pojętej pedagogiki zdolności.
Platforma ta jest więc źródłem wiedzy dla nauczycieli zdolności, jak i dla innych użytkowników. Jest to również miejsce, w którym możliwa jest wymiana doświadczenia w tym zakresie, jak i zapoznanie się z materiałami, które mogą chętnych prowadzić do samorozwoju.

Platforma Edukacyjna po zakończeniu semestru była już kontrolowana częściowo przez studentów z młodszych lat, niejednokrotnie będących członkami Koła Naukowego. W ramach wybranych zajęć informatycznych praktycznie każdy student specjalności PZI (Pedagogika Zdolności i Informatyka) był wprowadzany jako autor lub współpracownik Platformy, a starostowie grup i zarząd Koła Naukowego dostawali uprawnienia administratora, które pozwalały kontrolować wydarzenia odbywające się na Platformie. Przez następne trzy lata na Platformę regularnie trafiały nowe teksty, a dyskusja na forum trwała. Z roku na rok Platformą interesowałem się coraz mniej, ze względu na obowiązki służbowe, jak i rodzinne.

Kryzys i zawieszenie funkcjonalności

W roku 2015 kontrolnie zalogowałem się na Platformę, korzystając z zapasowego konta założyciela. Konto to posiada podwyższone uprawnienia wobec głównego administratora, pozwala także na bezpośrednie ingerowanie w pliki Platformy, która w tym momencie była zablokowana niepożądaną działalnością zagranicznych programów, zasypujących stronę reklamami, nie związanymi z treścią Platformy.
Wszystkie niepożądane wpisy usunąłem, kontrola logowania i pisania na portalu została przeze mnie wzmocniona. Od tego momentu użytkownicy na każdym kroku musieli przepisywać cyfry i litery z dynamicznie generowanych obrazów, tzw. captcha. Platforma wyglądała na zabezpieczoną i została bez opieki na kolejne kilka miesięcy. Jak się okazało wkrótce, zastosowany system ochrony nie był wystarczający i złośliwe programy nie miały trudności z umieszczaniem niepożądanych treści na stronie.
Był to koniec 2016 roku a system Drupal, użyty do budowy Platformy był już mocno przestarzały. Platforma została uszkodzona w wyniku działalności złośliwego oprogramowania lub jednego z administratorów, próbującego powstrzymać złośliwych gości. Z systemu zostało usuniętych kilkadziesiąt kont użytkowników, utworzonych w pierwszych miesiącach funkcjonowania Platformy. Były to konta pierwszych administratorów, autorów, użytkowników oraz konta utworzone przez złośliwe oprogramowanie. Niestety usunięcie najstarszych kont zablokowało także głównego administratora, którego konto przestało istnieć.
Dzięki istnieniu zapasowego konta założycielskiego udało mi się odzyskać dostęp dla głównego administratora, oraz całkowicie zablokować dostęp do serwisu wszystkim użytkownikom. W ramach walki ze złośliwym oprogramowaniem całkowicie zablokowałem tworzenie nowych treści oraz kont w serwisie, a istniejące konta zostały pozbawione wszystkich uprawnień poza możliwością oglądania treści.
Od tego momentu nowe treści mogły być dodane wyłącznie przez konta posiadające status administratora, a konta użytkowników musiały być tworzone ręcznie, na żądanie zainteresowanego użytkownika. Jednak ze względu na trudności w administrowaniu, nieintuicyjną obsługę treści przez ich  autorów, całkowitą podatność na działalność złośliwego oprogramowania, brak możliwości zaktualizowania systemu i zabezpieczeń do nowszej wersji, trzeba było podjąć zdecydowane działania, aby portal uratować. Po rozmowie z pomysłodawcą całej Platformy przystąpiłem do procesu przekształcenia Platformy na bezpieczniejszy system umożliwiający jej dalsze funkcjonowanie.

Statystyczna analiza problemu

W marcu 2017 roku na wciąż funkcjonującym portalu zainstalowałem pakiet Google Analytics, dzięki któremu mogłem bardzo dokładnie prześledzić co dzieje się na stronach Platformy, działającej jeszcze wtedy na systemie Drupal. Z wcześniejszych obserwacji wiedziałem, że z kont założonych przez złośliwe oprogramowanie dodawanych jest nawet kilkanaście wpisów każdego dnia. Po zmianie systemu zabezpieczeń ilość tego typu wpisów zmalała do kilkunastu w skali miesiąca, ale to nadal nie było zadowalające.
Po całkowitym wyłączeniu możliwości dodawania treści, strona była nadal odwiedzana przez użytkowników z Polski oraz programy udające użytkowników z zagranicy, ale ruch na stronie zmalał W pierwszym okresie badania, od momentu zainstalowania pakietu analitycznego ruch kształtował się na poziomie 6‑7 unikalnych użytkowników (w tym złośliwych programów) każdego dnia, oglądających około 15 podstron Platformy. W przypadku złośliwego oprogramowania było to poszukiwanie działającego formularza, pozwalającego dodać treści do strony, w jakikolwiek sposób.
Po uruchomieniu nowej wersji Platformy ruch związany ze złośliwym oprogramowaniem praktycznie zamarł. W tej chwili Platforma notuje jedno unikalne wejście dziennie, a odwiedzający ogląda średnio 5 podstron (stan na grudzień 2017). W starym systemie złośliwe oprogramowanie było odpowiedzialne za powstanie nawet kilkudziesięciu nowych kont użytkowników w skali miesiąca, w tej chwili liczba ta spadła do kilku rejestracji miesięcznie. Liczby tej prawdopodobnie nie uda się zmniejszyć w ramach przyszłej rozbudowy Platformy.

Wybór nowego systemu

Zarówno aktualizacja Platformy do nowszej wersji systemu jak i przeniesienie całego projektu na nowocześniejszy i bardziej wydajny system wymagało ręcznego przeniesienia wszystkich treści do nowej bazy danych. Oczywistym więc było podjęcie decyzji o zamianie systemu na całkowicie nowy, pozbawiony wad Drupala. Istniejące w Internecie narzędzia pozwalały wprawdzie na automatyczne przeniesienie zawartości Platformy z jednego systemu na drugi, ale koszty wykonania takiej operacji wykraczały poza skromy budżet przeznaczony na wykonanie tej stosunkowo prostej operacji.
Przez niemal 6 lat funkcjonowania Platformy sytuacja na rynku systemów zarządzania treścią uległa drastycznej zmianie. Drupal praktycznie zniknął i aktualnie nie jest widoczny bardziej, niż kiedyś był widoczny WordPress. Joomla pozostaje ciekawą alternatywą, ale absolutnie bezkonkurencyjny jest system WordPress. Szacuje się, że ponad połowa stron internetowych znajdujących się w tej chwili w internecie jest w jakiś sposób powiązana z lub funkcjonuje w oparciu o WordPress. Z głównej strony projektu można pobrać tysiące specjalistycznych wtyczek zmieniających lub poprawiających funkcjonalność WordPressa.
Część z dostępnych wtyczek jest dostępna w wersjach wyłącznie komercyjnych przedstawiając bardzo dużą wartość dla twórców stron internetowych opartych o WordPress. Inne komercyjne projekty udostępniają ograniczone wersje do użytku bezpłatnego. Wiele z tych wtyczek zapewnia połączenia strony opartej na WordPress z innymi serwisami wspierając działania marketingowe, komunikację z użytkownikami czy zabezpieczenie środowiska pracy samej strony internetowej. Wiele z takich wtyczek jest prostymi dodatkami, które zmieniają wygląd portalu.
WordPress wybrałem ostrożnie, sprawdzając wszystkie wtyczki w środowisku testowym, lokalnie na swoim komputerze, gdzie mam uruchomiony system operacyjny zbliżony w pracy do prawdziwego serwera internetowego. Ponadto większość wtyczek testowałem wcześniej z powodzeniem online, lub wykorzystuję na bieżąco na swojej własnej stronie internetowej.

Przenosiny na nową platformę

Dzięki możliwości uruchomienia Platformy na systemie opartym na WordPress w tym samym czasie i miejscu, gdzie może wciąż funkcjonować na platformie Drupal, operacja przeniesienia treści była znacząco ułatwiona. Specjalna konfiguracja serwera wskazywała użytkownikom adres strony działającej na Drupalu, podczas gdy obok miałem uruchomioną Platformę w systemie WordPress. Jedynym mankamentem, który przeszkadzał w pracy w ten sposób, był wiek systemu Drupal, który nie potrafił sobie poradzić w konfiguracji dopuszczającej równoległe funkcjonowanie WordPressa. Z tego względu serwer musiał być skonfigurowany dla potrzeb WordPressa, co wywołało nie przeszkadzający w funkcjonowaniu, lecz zasłaniający fragment ekranu błąd graficzny.
Od samego początku nowy system został zaopatrzony w jeden z najlepszych systemów ochrony przed swobodnym funkcjonowaniem złośliwego oprogramowania. Jest to stosunkowo prosty w działaniu skrypt, nazwany Akismet, który praktycznie uniemożliwia wypełnianie formularzy na stronie przez programy udające użytkowników. Innym zabezpieczeniem było zastosowanie zewnętrznego dostawcy formularzy odpowiedzialnych za komentowanie artykułów.
Cała Platforma ma także wbudowany system analityczny powiązany z Google Analytics oraz zestaw narzędzi wspierających działania marketingowe związane z pozycjonowaniem strony w wyszukiwarkach (SEO – search engine optimisation). Więcej o używanych wtyczkach i korzyściach z nich wynikających napiszę w dalszej części.
Po wstępnym uruchomieniu Platformy na WordPress skontaktowałem się z większością autorów tekstów, które znajdowały się w portalu aby uzyskać zgody na przeniesienie tekstów, oraz reaktywacje ich kont w nowym serwisie. Ostatecznie nikt z autorów nie wyraził sprzeciwu wobec przenosin, ale równolegle nikt nie wyraził potrzeby reaktywowania swojego konta jako konta autora tekstów. Jednak ze względów technicznych konta zostały utworzone jako nieaktywne, zawierające nieprawdziwy adres e-mail oraz całkowicie losowe hasło dostępowe, którego nikt nie zna. Jeśli któryś autor zapragnie reaktywować swoje konto, jego hasło zostanie wyzerowane i wysłane na wprowadzony ponownie, prawidłowy adres e-mail.
Po zakończeniu tworzenia kont autorów przystąpiłem do przepisania treści artykułów, zachowując możliwie dużo danych z oryginalnego wpisu. Przepisane teksty posiadają pierwotną datę opublikowania, są przypisane do konta autora i odpowiednio podpisane. Jeśli do tekstów były załączone dodatkowe pliki, te również zostały dołączone do przepisanych tekstów.
Niestety w momencie skasowania kont użytkowników na platformie Drupal, zostały usunięte w tym samym momencie ślady łączące tekst z konkretnym autorem. Jeśli autor nie podpisał się w żaden sposób w samym artykule czy wpisie – nie było możliwości przywrócenia oryginalnego autorstwa. Wszystkie takie artykuły są przypisane do autora-administratora „Nauczyciel” w nowym serwisie.
Podobnie sytuacja została rozwiązana z wszystkimi wpisami na forum dyskusyjnym, którego struktura została minimalnie poprawiona w nowej wersji portalu. Struktura drzewa wątków dyskusji została uporządkowana w odrobinę wygodniejszy sposób, także dlatego, że nowy portal posiada nieco inaczej działające skrypty obsługujące forum dyskusyjne.

Co potrafi Platforma Edukacyjna

Aktualnie wszystkie możliwości, jakie posiada Platforma nie są jeszcze upublicznione. W systemie są zainstalowane odpowiednie wtyczki umożliwiające znaczące poszerzenie możliwości Platformy, jednak ze względu na brak przypisanych do nich treści, nie są włączone i dostępne dla użytkowników.
Najważniejsza funkcjonalność, ze względu na użytkowników jest włączona. System pozwala tworzyć nowe konta, które mają pełny dostęp do forum dyskusyjnego. Na forum są utworzone główne gałęzie tematyczne, pomagające dzielić się ciekawą wiedzą z zakresu informatyki i wspomagania rozwoju zdolności. Osobne gałęzie forum są przeznaczone dla członków poszczególnych grup studentów – o ile wyrażą chęć przystąpienia do dyskusji w takiej formie.
System komentarzy pod większością artykułów jest dostarczony przez niezależnego, zewnętrznego dostawcę. Korzysta z dodatkowych zabezpieczeń antyspamowych i ingerencją złośliwego oprogramowania. Jednocześnie sam pracuje na niezależnej stronie dostawcy, w formie zbliżonej do forum dyskusyjnego. Rozwiązanie takie pozwala praktycznie każdemu komentować artykuły i wpisy bez posiadania konta na Platformie. W przypadku przeglądania komentarzy ze strony dostawcy istnieje możliwość wyszukania stron podobnych tematycznie, ale znajdujących się w innych serwisach.
Dla administratora Platforma ma wbudowany system Google Analytics, dostępny w ograniczonej formie z poziomu panelu administracyjnego. Pozwala to przeglądać część istotnych statystyk powiązanych m. in. z ilością ruchu na Platformie. Pełny pakiet analityczny jest dostępny na stronach Google, gdzie administrator ma pełny dostęp do wszystkich detali odwiedzin strony.
Przy odrobinie szczęścia, gdy odwiedzający ma odpowiednio skonfigurowany komputer, można pozyskać informacje w jaki sposób trafił na Platformę, co, w jakiej kolejności i jak długo przeglądał oraz gdzie, kiedy i w jaki sposób opuścił stronę. Można także dowiedzieć się w przybliżeniu, z jakiego miejsca świata oglądał Platformę, z jakiego urządzenia korzystał i jakie parametry techniczne urządzenie posiada (system operacyjny, rozdzielczość ekranu, etc.). Nie każdy użytkownik takie dane zostawia, ale ilość danych jest wystarczająca, by móc wywnioskować, na przykład, czy Platforma potrzebuje więcej wpisów dotyczących systemu operacyjnego Windows, iOS czy może systemów mobilnych i zagadnień z tym związanych.
Dla autorów tekstów WordPress posiada specjalistyczną wtyczkę YoastSEO, która na bieżąco podpowiada autorowi statystyki związane z artykułem, który pisze. Ilość słów, wskaźnik czytelności tekstu i występowania słów kluczowych, które są powiązane z tytułem wpisu pozwala w łatwy sposób kontrolować jakość tekstu i wychwycić dodatkowe jego elementy. Wzbogacić go zarówno w kontekście czytelności jak i przekazywanej czytelnikowi wiedzy, choćby w postaci odnośników do zewnętrznych i wewnętrznych stron czy obecności grafiki.

Przyszłość Platformy Edukacyjnej

Ostatnim elementem, który dopiero będzie uruchomiony, ale już zainstalowany i gotowy do upublicznienia, jest wtyczka LearningPress. Kompleksowy system wspomagania nauczania na odległość (e-learning), umożliwiający tworzenie bezpłatnych oraz komercyjnych lekcji i szkoleń, dostępny dla użytkowników zarówno w otwartej, jak i ściśle kontrolowanej formie. Dostęp do poszczególnych szkoleń, lub lekcji może być całkowicie otwarty, lub ograniczony przy pomocy płatnej bramki. Poszczególne lekcje lub całe szkolenia mogą wymagać zaliczenia egzaminów, lub pozyskania certyfikatów z wcześniejszych lekcji lub szkoleń. W przypadku powiązania określonego szkolenia lub lekcji do wcześniejszych zaliczeń będzie jednak wymagać zarejestrowania konta użytkownika. Jednakże na Platformie wszystkie szkolenia będą dostępne nieodpłatnie, także ze względów podatkowo-prawnych.
Moduł e-learningowy umożliwia tworzenie treści zawierających filmy video, jak i łatwe do tworzenia testy wyboru, wykonywane w ramach zaliczenia lekcji czy szkolenia. Dla każdego elementu szkoleniowego istnieje możliwość zautomatyzowania wydania odpowiedniego dyplomu, zaświadczającego ukończenie kursu. Użytkownik po zapoznaniu się z lekcjami i zaliczeniu odpowiednich testów egzaminacyjnych otrzymuje możliwość pobrania i wydrukowania we własnym zakresie predefiniowanego dyplomu.
W ramach dalszej działalności Platforma będzie rozwijana o bezpłatne szkolenia, wykorzystujące wspomniany wcześniej moduł. Jednym z pierwszych szkoleń, które będą dostępne w ramach tego modułu będzie zestaw lekcji, lub szkoleń o rosnącym stopniu trudności i wymagających zwiększonego poziomu dostępu do portalu. Szkolenia dla użytkownika, pokazujące czym jest Platforma oraz jak się zarejestrować i korzystać z forum. Szkolenia dla autorów tekstów ułatwiające skorzystanie z narzędzi dostarczonych przez Platformę. Szkolenia dla administratorów, dzięki którym będą mogli sprawniej kontrolować cały portal. Wreszcie szkolenia dla Nauczycieli, dzięki którym będą mogli tworzyć spójne z pozostałymi szkolenia dla platformy e-learningowej.
Kolejnym punktem rozwoju portalu będzie zwiększenie jego widoczności w sieci, być może dzięki dodatkowym wtyczkom, ułatwiającym użytkownikom dzielenie się znalezionymi treściami na portalach społecznościowych. W ten sposób użytkownik widząc cenną treść może przysłowiowym jednym kliknięciem podzielić się na swoich profilach w portalach społecznościowych informacją, że tak dobry tekst znalazł.

Zakończenie

Platforma od momentu powstania pochłonęła wiele godzin ciężkiej pracy. Przetrwała trwający kilka miesięcy atak złośliwego oprogramowania, który z powodzeniem został odparty. Aktualnie jest gotowa na wkroczenie w nowy rozdział działalności, pokazując pełny wachlarz swoich możliwości w następnych latach funkcjonowania. Kolejne roczniki studentów będą wdrażane w system. Dzięki doświadczeniom zdobytym przy współpracy z nauczycielami, autorami i administratorami Platformy, uzyskają wiedzę o nowych narzędziach pomocnych w pracy z uczniem. Zarówno w kontekście samego dzielenia się wiedzą jak i zarządzania projektem, który wiedzę tę propaguje w gronie studentów i nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych. Chciałbym, aby w następnych latach działalności Platforma znalazła stałe miejsce na liście portali edukacyjnych, regularnie odwiedzanych przez grono pedagogiczne.

Zmiany z roku 2018

Rok 2017 przyniósł Platformie solidne fundamenty w kontekście oprogramowania. W roku 2018 zmianom ulegają podstawowe zasady funkcjonowania platformy, która pod koniec roku wkracza w stan nieco bardziej profesjonalny. Pierwsze poważne zmiany nastąpiły w ramach wprowadzania zmian związanych z RODO/GDPR, których podstawowe założenia opisuję w ramach dedykowanego wpisu. W skrócie ze względu na ochronę danych osobowych autorów z Platformy zostaje wykasowane forum oraz wszystkie konta autorów tekstów. Wszystkie artykuły zostają przypisane do autora zwanego Wpis Gościnny a w treści dostają notę informacyjną o oryginalnym (o ile jest znany) autorze wpisu. Większość skryptów odpowiedzialnych za reklamy zostaje wyłączona, podobnie skrypty odpowiedzialne za analitykę ruchu na stronie zostają zanonimizowane. Znika możliwość łatwego dzielenia się treściami (like, share) oraz możliwość komentowania treści.
Druga, duża zmiana ma miejsce na początku roku akademickiego 2018/2019. Platforma zostaje przeniesiona na własną domenę (platformaPZI.pl), choć stary adres pozostaje aktywny (platformaedukacyjna.cba.pl). Powstaje nowa szata graficzna, fanpage, kanał na YouTube. Jednym z ważniejszych aspektów jest zmiana nazwy portalu na “Pedagogika Zdolności Informatyka – Platforma Edukacyjna”. Nazwa równie długa co pierwotna, ale umożliwia swobodniejsze operowania treściami, wprowadzony zostaje także skrót używany w domenie, czyli “Platforma PZI”. Powoli, w ramach rozwijania się sytuacji prawnej i orzecznictwa w sprawach powiązanych z RODO/GDPR jest przywracana funkcjonalność związana z zakładaniem kont, komentowaniem i dzieleniem się treściami na portalu. Na następny rok planowane jest pełne przywrócenie funkcjonalności i współpracy autorów tekstów i rozpoczęcie tworzenia webinarów i kursów online. Nowe artykuły na stronach powinny pojawiać się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie licząc kursów, webinarów i poradników wideo. Ze względu na ograniczoną ilość czasu, jaki mogę poświęcić bezpośrednio Platformie muszę rozsądnie gospodarować czasem poświęconym na tworzeniem nowych treści na stronę, kanał YouTube, Fanpage, studiowanie i pracę zawodową.