,,Osobowościowe środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego” Limont W., Dreszer J., Cieślikowska J.

Pełny tytuł:
,,Osobowościowe środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego” Tom 1
Redakcja:
Wiesława Limont, Joanna Dreszer, Joanna Cieślikowska
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Cena: od 20 do 30 zł
Uczeń zdolny posiada wysoko rozwinięta inteligencje ogólną. Ponadto wyróżnia się osiągnieciami twórczymi czy też szerokimi zainteresowaniami. Ich specyficzne cechy charakteru sprawiają, że posiadają łatwość uczenia się. Jednakże, by uczeń taki mógł dobrze funkcjonować w szkole i osiągać satysfakcjonujące wyniki w nauce, nauczyciel musi zrobić wszystko by wydobyć z tak owego ucznia wszystko co najlepsze, zwrócić jego uwagę na pozytywny aspekt wykształcenia. Nie zawsze jednak łatwo jest sprostać takiemu wyzwaniu. Uczeń wybitnie uzdolniony niejednokrotnie popada w konflikty z kolegami, zniechęca do siebie innych poprzez nieustaną rywalizacje, a w efekcie bywa agresywny i nerwowy.
Książka ,,Osobowościowe środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego” jest przykładem jednej z wielu pozycji, o tematyce zdolności. Ta jednak odróżnia się od innych ukierunkowaniem jest na rozwój jednostki wybitnie uzdolnionej.
Książka ta została podzielona na trzy części, w których umieszczone zostały podrozdziały wielu autorów. Każdy z nich okalany jest wstępem, treścią właściwą, literaturą i krótkim streszczeniem w języku angielskim.
Część pierwsza nazwana została: ,,Zdolności z perspektywy psychologicznej”. To w niej mamy możliwość przeczytania o wybitnych zdolnościach z punktu widzenia psychologii czy też pedagogiki. Następnie Wisław Limont zapoznaje nas z teorią dezintegracji pozytywnej jako koncepcji zdolności a Maria Ledzińska z przeszkodami w rozwoju zdolności, oczywiście z punktu widzenia psychologii. Pojawia się tu również refleksja na tym czy inteligencja emocjonalna wypływa na osiągnięcia edukacyjne oraz rozwój zdolności.
Część druga: ,,Osobowościowy kontekst rozwoju ucznia zdolnego” skupia się na wyjaśnieniu wypływu posiadanych cech na rozwój. Pojawiają się tu rozważania na temat związku edukacji muzycznej, temperamentu, podzielności uwagi, perfekcjonizmu, tożsamości płciowej oraz motywacji na rozwój ucznia uzdolnionego.
Ostania część: ,,Twórczość jako wymiar zdolności”, jest próbą refleksyjnego wyjaśnienia zdolności. Czytamy w niej bowiem o samorealizacji uczniów zdolnych poprzez twórczość. Uświadamiamy sobie, że może ona być celem dydaktycznym. Zapoznajemy się z modelem dziecka twórczego oraz zastanawiamy się nad jej wpływem na uzdolnienia kierunkowe.
Książka ta została stworzona w sposób przemyślany. Od pojęć przechodzimy do faktów by na samym końcu zapoznać się z refleksją autorów na temat dziecka zdolnego. Nie bez znaczenia jest dla nas wielu autorów. Mamy możliwość zapoznania się z różnymi stanowiskami i poglądami. Dla wzrokowców w artykułach zostały umieszczone wykresy, tabele, zdjęcia, a co najważniejsze tekst podzielono w jasny i przejrzysty sposób.
Pozycja ta jest doskonałą propozycją nie tylko dla studentów piszących prace licencjacka czy magisterska z tego zakresu, ale i dla osób, które chcą przeczytać coś pouczającego, napisanego zrozumiałym i prostym językiem.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Marlena Przybylska.

Data aktualizacji: