“Pedagogika Twórczości” Krzysztof J. Szmidt

Autor opisywanej książki wyjaśnia pojęcia związane z twórczością, przedstawia teorie twórczości, główne metody badawcze, czynniki utrudniające rozwinięcie się procesów twórczych i najważniejsze programy nauczania twórczości. Książka ta jest w głównej mierze przeznaczona dla studentów kierunków pedagogicznych, lecz także dla nauczycieli, pedagogów. Szmidt przedstawia w swoim dziele problematykę i zainteresowania badawcze pedagogiki twórczości.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Justyna Kucharska.

Data aktualizacji: