Programowanie w Logo

„Chciałabym podkreślić ogromną wartość edukacyjną książki Andrzeja Góralskiego wskazując, jak wspaniale wpisuje się jej treść i sposób uczenia tych treści w zalecenia Parlamentu Europejskiego odnoszące się do podstawy programowej oraz do kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie.
Książka Programowanie w LOGO, jak żadna inna dotąd książka na temat programowania w jakimkolwiek języku, spełnia w 100% wizję twórcy języka, Semura Paperta:
Dzieci mogą mistrzowsko opanować stosowanie komputerów, zaś uczenie się tego może zmieniać sposób, w jaki uczą się one czegokolwiek innego.”

Spis treści:
Rozdział 1 Pierwsze kroki
Rozdział 2 Procedury i funkcje. Stany pisaka
Rozdział 3 Operacje na liczbach. Warunki logiczne. Podstawowa instrukcja liczbowa
Rozdział 4 Procedury złożone. Kolorystyka. Gospodarka żółwiem i ekranem
Rozdział 5 Pętla (instrukcja warunkowa) dopóki
Rozdział 6 Praca nad zadaniem. Współdziałanie procedur
Rozdział 7 Słowa i listy. Zapisy i masywy
Rozdział 8 Działanie na słowach
Rozdział 9 Działania na listach
Rozdział 10 Rekurencja. Fraktale
Rozdział 11 Rekursja. Mozaiki
Rozdział 12 Przyswojenie. Przystosowanie
Rozdział 13 Specjalizacja. Uogólnienie
Rozdział 14 Analogia
Rozdział 15 Twórczość
Rozdział 16 Pracownia informatyczna może być laboratorium twórczości

Data aktualizacji: