Programowanie w Pascalu

Książka ,,Programowanie w Pascalu” to podręcznik do nauki dobrego języka programowania zwanego PASCALEM.
,,Książkę należy rekomendować ze względu na jej niezwykłość, pozwalającą odbierać to dzieło w wielu wymiarach. Jest więc podręcznikiem przygotowanym z pieczołowitą starannością i
antycypacją potrzeb uczącego się – profesor Góralski znalazł skuteczny
sposób nauczania humanistów języka formalnego, w którym liczne i
trafnie dobrane przykłady oraz zadania utrwalające nabywane umiejętności stanowią istotne i
cenne elementy metody.”

Spis treści:
Rozdział 1 Pierwsze kroki
Rozdział 2 Kolejny mały krok:
Rozdział 3 O liczbach rzeczywistych i wszystkim co z nim związane
Rozdział 4 O zmiennych logicznych i kilku instrukcjach warunkowych
Rozdział 5 O zmiennych znakowych i pozostałych instrukcjach warunkowych
Rozdział 6 Inne typy zmiennych
Rozdział 7 Procedury i funkcje
Rozdział 8 O zapisach i wskaźnikach
Rozdział 9 Pliki i zbiory
Rozdział 10 Dalsze możliwości

Data aktualizacji: