Programowanie w Pascalu

Książka ,,Programowanie w Pascalu” to podręcznik do nauki dobrego języka programowania zwanego PASCALEM. ,,Książkę należy rekomendować ze względu na jej niezwykłość, pozwalającą odbierać to dzieło w wielu wymiarach. Jest więc podręcznikiem przygotowanym z pieczołowitą starannością i antycypacją potrzeb uczącego się Czytaj dalej

Programowanie w Logo

„Chciałabym podkreślić ogromną wartość edukacyjną książki Andrzeja Góralskiego wskazując, jak wspaniale wpisuje się jej treść i sposób uczenia tych treści w zalecenia Parlamentu Europejskiego odnoszące się do podstawy programowej oraz do kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie. Książka Programowanie Czytaj dalej

Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych

“Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych” kontynuuje wcześniejsze trzy pozycje serii wydawniczej “Laboratorium informatyczne pedagoga zdolności” prof. Andrzeja Góralskiego: “Programowanie w LOGO”, “Programowanie w Pascalu” i “Modelowanie informatyczne”. Książka doskonali umiejętności programistyczne i składa się z czterech części, z których każda Czytaj dalej

Pedagogika Zdolności

Pedagogika zdolności jest specyficzną dziedziną wychowania kładącą nacisk na odkrycie i wszechstronny rozwój możliwości intelektualnych i potencjału twórczego wychowanka. Realizując ideę kształcenia w jej duchu, pedagog przyczynia się do pomnażania ogólnej sprawności umysłowej przyszłych obywateli. Umożliwia to osiągnięcie wysokiego poziomu Czytaj dalej