“Trening twórczości-współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę” – Małgorzata Olczak

Książka odnosi się do potrzeby i konieczności podejmowania różnych działań sprzyjających twórczości, tworzeniu i aktywności twórczej, rozwijaniu i kształceniu dyspozycji twórczych i postawy twórczej. Przedstawiony w pracy autorski Trening Myślenia Twórczego (TMT) ściśle koresponduje właśnie z tą tematyką. Ponadto jest zasadniczo nową propozycją, ponieważ głównym narzędziem stymulowania myślenia twórczego jest sztuka, a dokładniej plastyka i zagadnienia z nią związane. Jak dotąd żaden z autorów treningów twórczości – zarówno polskich, jak i zagranicznych – nie opracował takiego treningu, tzn. treningu uwzględniającego jako narzędzie plastykę. Praca ta jest skierowana przede wszystkim do pedagogów: nauczycieli i wychowawców, nauczycieli plastyki i opiekunów w świetlicach szkolnych i pozaszkolnych – dostarcza bowiem nowych pomysłów ćwiczeń uaktywniających dyspozycje twórcze człowieka.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Karolina Nowak.

Data aktualizacji: