„Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej” Doroty Kubickiej

Serdecznie zachęcam do sięgnięcia po książkę Doroty Kubickiej pt. „Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo- zadaniowej”.
Autorka skupia się tu głównie na tym jak dziecko tworzy, jak stara się organizować swoją pracę i wykonywane czynności, które prowadzą do twórczych efektów.
Autorka określa tu mianem „twórczości” umiejętność rozwiązywania problemów w działaniu. I bada w jaki sposób dziecko używa swoich twórczych możliwości do rozwiązywania postawionego przed nim praktycznego zadania. Badania te są skupione na twórcze działanie dziecka w zabawie, która jak wiemy jest najpopularniejszą formą aktywności u dzieci. Książka ta jest zgrabnie podzielona na 9 rozdziałów. Użyty w książce język to głównie język naukowy, przez co, podczas lektury, należy skupić , aby przeczytać ją z pełnym zrozumieniem.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Małgorzata Oponczewska.

Data aktualizacji: