"Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom I. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju." W. Limont, J. Cieślikowska

Recenzja książki pod red. W. Limont i J. Cieślikowskiej
pt. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom I.
Książka pod tytułem Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom I.
Zdolności i stymulowanie ich rozwoju została wydana przez Oficynę Wydawniczą Impuls w Krakowie w 2005 pod redakcją naukową Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej.
Jest to zbiór artykułów, które powstały dzięki spotkaniu wybitnych osobistości – pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Spotkanie odbyło się w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji, której tematem było: Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór?
Prof. dr hab. Wiesława Anna Limont – Studiowała w latach 1967 – 1972 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom studiów
z tytułem magistra sztuki w zakresie artystyczno-pedagogicznym ze specjalizacją
z malarstwa otrzymała w 1972 roku.
W ramach pracy dydaktycznej od 1972 roku do chwili obecnej prowadzi zajęcia
z psychologii sztuki w Instytucie Artystycznym Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Od 1993 roku prowadziła seminaria z psychologii sztuki w EAS (Europejska Akademia Sztuk).
Mgr Joanna Cieślikowska – w 1998 tytuł magistra pedagogiki, Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu. Obszar badawczy – pedeutologia; pedagogika zdolności i twórczości.
Książka została podzielona na trzy części. Dotyczą one zdolności, metod ich kształcenia oraz rozwoju.
Pierwszy rozdział opisuje teoretyczną i praktyczną problematykę zdolności. Zawiera osiem ciekawych artykułów dotyczących między innymi systemów wykrywania, promowania i kształcenia osób szczególnie zdolnych począwszy od czasów starożytnych po współczesność. Poruszany jest także często pomijany problem stresu informacyjnego wynikającego z nadmiaru odbieranych informacji w kontekście inteligencji poznawczej i emocjonalnej jednostki. W tekście zawarte są także metody diagnozowania potencjalnych zdolności intelektualnych dzieci oraz modele stymulowania rozwoju zdolności dzieci we wczesnym dzieciństwie.
Dla przykładu zaprezentuję jeden z artykułów, pana Andrzeja Krzywka, Inteligencja emocjonalna a zdolności. Jest on niezwykle wartościowym materiałem przydatnym dla każdego pedagoga zajmującego się zdolnościami. We wstępie zawiera odniesienie do biologii człowieka.
Autor starannie tłumaczy pojęcia, które wprowadza, np. czym jest świadomość emocjonalna, wiara w siebie, samoregulacja itp.
Zarówno ten tekst jak i reszta stanowią przydatną bazę kompetentnych artykułów. Wiele z nich odwołuje się do zagranicznych publikacji. Pod koniec każdego tekstu umieszczona jest bibliografia, dzięki której czytelnik z łatwością może dotrzeć do książek, które mogą przydać się w jego pracy.
Jednym z minusów tego artykułu może być nadmiar „fachowego” słownictwa, którego osoba nie mająca odpowiedniego przygotowania może nie zrozumieć. Sprawa dotyczy głównie części odnoszącej się do sytuacji zachodzących w ciele człowieka. Wydaje mi się, że do tej książki zaglądają osoby, które na co dzień mają do czynienia
z tematem zdolności, więc oni nie powinni odczuwać dyskomfortu.
Rozdział drugi opisuje sposoby rozwijania zdolności twórczych.
Dzięki zawartym tutaj publikacjom z łatwością uświadomimy sobie jakie działania należy podejmować, aby pobudzać w uczniach zdolność. Ponadto zostały ukazane także inhibitory. Z pewnością ułatwi to nauczycielom i rodzicom eliminowanie działań wstrzymujących rozwój zdolności u uczniów.
Rozdział ten jest także niezwykłą bazą teoretyczną. Zawiera analizę wybranych programów dydaktycznych. Przedstawia sposób diagnozy zdolności twórczych oraz wskazówki jak je rozwijać u dzieci i młodzieży. Zostaje podjęte zagadnienie dotyczące autokreacji oraz samoświadomości w kontekście kulturowym. Kolejny artykuł wiąże się
z psychodydaktyką twórczości.
W ramach działania praktycznego warto zapoznać się z artykułem zawierającym ćwiczenia rozwijania u uczniów postawy i zdolności twórczych w edukacji pozaszkolnej. Będzie to na pewno ogromne wsparcie dla rodziców pragnących rozwijać zdolności swoich pociech nie tylko w oparciu o obowiązkowe zajęcia szkolne.
Trzeci rozdział dotyczy rozwoju i kształcenia zdolności muzycznych. Jest to szeroki wachlarz zagadnień związanych ze zdolnościami muzycznymi, tak chętnie rozwijanymi przez uczniów w każdym wieku.
W dziale znajdują się artykuły zawierające między innymi koncepcje rozwoju zdolności muzycznych. Jeden z tekstów zwraca uwagę czytelnika na znaczenie środowiska rodzinnego dla rozwoju zdolności muzycznych. Omówiono także edukację muzyczną
w kontekście teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Ponadto można zapoznać się
z badaniami, w których zostały wykorzystane metody twórcze do rozwijania zdolności muzycznych lub z badaniami związanymi z trafnością opinii nauczycieli o uzdolnieniach muzycznych swoich podopiecznych.
Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli oraz studentów kierunków związanych
z nauczaniem, a także psychologów.
Składa się z kilkunastu ciekawych artykułów, napisanych w niezwykle przystępny sposób. Warto podkreślić, że dotyczą bardzo interesujących tematów. Każdy student lub pedagog znajdzie tutaj coś, co z pewnością go zainteresuje. Wiedza, którą czytelnik czerpie
z publikacji przyda się nie tylko w życiu zawodowym, ale także
w prywatnym, gdyż warto korzystać z niej wychowując własne dzieci.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Marta Trębicka.

Data aktualizacji: