,,Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych” W. Limont, J. Cieślikowskiej, D. Jastrzębs

Pełny tytuł utworu:
,,Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców”
Praca zbiorowa pod redakcją:
Wiesławy Limont
Joanny Cieślikowskiej
Dominiki Jastrzębskiej
Wydawnictwa: Ośrodek Rozwoju Edukacji
,,Współcześnie uważa się, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest różnych aktywności człowieka.” Dlatego też powstaje tak wiele dzieł literackich poświęconych tej tematyce. Z utworów tych możemy dowiedzieć się czym są zdolności, jak je dzielimy oraz jak je możemy rozpoznawać. Mnogość książek poświęconych zdolnością wiąże się z coraz większym zainteresowaniem takimi uczniami w edukacji. Choć tak wiele pozycji wydaje się do siebie podobnych, to w dalszym ciągu można odnaleźć zupełnie oryginalne dzieła. Taką właśnie publikacją jest książka wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ,,Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych”. Na niespełna dwustu stronach, czytelnik ma szanse zetknąć się nie tylko z szeroko rozpowszechnianymi faktami, ale i poradami, ważnymi wskazówkami.
Książka ta składa się z czterech rozdziałów poświęconych interesującym zagadnieniom. Ich tytuły to:
1. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych
2. Dobre praktyki psychoedukacji i kształcenia uczniów zdolnych
3. Zdolności twórcze uczniów jako ważny komponent rozwoju
4. Rozwijanie potencjału uczniów uzdolnionych kierunkowo.
Na ich treści składają się artykuły paru osób opatrzone tytułem, streszczeniem, słowami kluczowymi, wprowadzeniem, treścią, literaturą i krótkim streszczeniem w języku angielskim. W części z nich treści przeplatane są wykresami pomocniczymi (przykład na zdjęciu), które ułatwiają zrozumienie ,,suchych” faktów.
Książka została napisana prostym językiem, co sprawia, że odbiorą może być każdy człowiek, pomimo tego iż potencjalnie jest to pozycja skierowana do nauczycieli i wychowawców. Nie zmienia to jednak faktu iż zagadnienia poruszane w tej pozycji mogą stać się interesujące również dla rodziców czy studentów.
Do tej pory nie spotkałam się jeszcze z podobną książką, która prezentowałaby zaskakujące, lecz jednocześnie interesujące fakty. Moją uwagę w pierwszym momencie przyciągną podrozdział o tytule ,,Twórczy Zachód, twórcza Polska? Rozważania o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach rozwoju kreatywności.” Według teorii Charlesa Murry kobiety są w znacznym stopniu mniej kreatywne od mężczyzn. Nie miały one żadnego wkładu w rozwój technologii. I chodź w Europie mamy do czynienia z największą ilością wybitnych jednostek, to jednak Polska stoi w małym stopniu przyczyniła się do takiego wyniku badań. Badania te są jednymi z wielu z tej książki. Dlatego warto po nią sięgnąć.
W pozycji tej zostało poruszonych wiele istotnych i zarówno interesujących kwestii. Nie bez znaczenia są prezentowane w książce badania, które skłaniają do refleksji i głębszego zainteresowania się danymi opisami.
W książce ciężko doszukać się wad. Jedyna może być fakt iż jest to pozycja, w której często niedostatecznie wyczerpane zostają podjęte w niej tematy. Dlatego tez stwierdzam, że ta pozycja może stać się motorem do sięgania po inne pozycje. Wielką role może więc odegrać spis literatur umieszczony po każdym podrozdziale.
Wybierając te pozycje należy również zwrócić uwagę na to, że zaprezentowane w niej treści odnoszą się do najnowszych badań koncepcji zdolności i twórczości. Istotnym wydaje się również fakt iż zaprezentowane zostały w niej przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. Na skomponowanie w taki sposób książki miał zapewne wpływ fakt iż publikacja ta została przygotowana w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym.
Jeżeli więc pragniesz dowiedzieć się czym charakteryzuje się osoba uzdolniona i jak z nią współpracować, to ta pozycja jest zapewne dla ciebie. Książkę te poleciłabym również osoba dociekliwym, lubiącym zagłębiać się w tematykę, kochającym samokształcenie. Jak już wspomniałam, jest ona bowiem motorem do sięgania do innych źródeł.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Marlena Przybylska.

Data aktualizacji: