„Zdolność, talent, twórczość” pod redakcją Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer

Serdecznie polecam by zapoznać się z książką „Zdolność, talent, twórczość” pod redakcją Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. Książka ta jest doskonałą pozycją dla każdego pedagoga twórczości. Pomaga nam zrozumieć w przystępny sposób zagadnienia np.: zdolności, twórczości. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest Psychospołecznym uwarunkowaniom rozwoju zdolności. Kolejny rozdział poświęcony jest Problemom rozwojowym osób zdolnych. Na szczególną uwagę zasługuje esej Jana Łaszczyka pt: „Szanse rozwoju ucznia zdolnego”. Trzeci rozdział zatytułowany jest „Zdolności twórcze”, z którego szczególnie polecam wkład Joanny Łukasiewicz-Wieleby i Marii Trzcińskiej „Trening twórczości z komputerem – założenia teoretyczne”. Ostatni rozdział czyli „Kultura a zdolności twórcze” jest zbiorem 3 esejów, które ukazują związek kultury z twórczością.


Autorem tego wpisu gościnnego jest Monika Brakoniecka.

Data aktualizacji: